นิตยสาร Fortuneจากรายชื่อ Fortune’s Global 500 สาหรับปี 2016

รายการยอดขายรวมทั้งหมดที่นิตยสาร Fortune ได้จัดอันดับใน Global 500 – Fortune ได้รวบรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไว้– โดยจัดอันดับตามผลกาไรเป็นดอลลาร์จากปฏิทินทางการเงินในปีที่ผ่านมาและลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010 ทั้งนี้ผลรวมการทากาไรทั้งหมดในปี 2014 อยู่ที่ 31.2 ล้านล้าน ลดลงเหลือ 27.6 ล้านล้านในปี 2015 หรือ 11.5% โดยกาไรลดลง11.2% ที่ 1.48 ล้านล้าน มีเหตุผลมากมายที่ส่งผลต่อการลดลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ช้าลงที่ส่งผลต่อบริษัททั่วโลก อัตราการเติบโตในสหรัฐฯและยุโรปยังคงที่รวมถึงราคาน้ามันที่ส่งผลต่อยอดขายที่ลดลงหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทน้ามันปิโตรเลียมรายใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Exxon Mobil, Royal Dutch Shell และ Sinopec


จากรายชื่อ Fortune’s Global 500 สาหรับปี 2016:

อันดับบริษัท500 อันดับควำมมั่งคั่งของโลกกำไร (ล้ำนดอลลำร์)กำรเปลี่ยนแปลงกำไร
1Apple953394 +35.1%
2Industrial & Commercial Bank of China1544098 -1.5%
3China Construction Bank2236303 -1.8%
4Agricultural Bank of China2928735 -1.3%
5Bank of China3527186 -1.2%
6JPMorgan Chase & Co.5524442 +12.3%
7Berkshire Hathaway1124083 +21.2%
8Wells Fargo6722894 -0.7%
9Toyota Motor819264 -2.5%
10Gilead Sciences31618108 +49.6%
11Verizon3017879 +85.8%
12Novartis17517783 +74.2%
13Citigroup7017242 +135.8%
14Samsung Electronics1316532 -24.6%
15Alphabet9416348 +15.6%
16Exxon Mobil616150 -50.3%
17Bank of America Corp.6415888 +228.7%
18Johnson & Johnson10315409 -5.6%
19CK Hutchison Holdings47315295 +120.2%
20Walmart114694 -10.2%
21HSBC Holdings6813522 -1.2%
22AT&T2313345 +114.4%
23IBM8213190 +9.7%
24Gazprom5612882 +212.3%
25GlaxoSmithKline27812867 +183.6%
26Microsoft6312193 -44.8%
27Korea Electric Power17211752 +360.5%
28Intel15811420 -2.4%
29Fannie Mae4010954 -22.9%
30Bank of Communications15310586 -0.9%
31State Grid210201 +4.1%
32China Mobile Communications4510144 -2.9%
33Oracle2609938 -9.3%
34General Motors209687 +145.3%
35Taiwan Semiconductor Manufacturing4039542 +13.7%
36Nestlé669423 -40.4%
37Daimler169345 +1.2%
38Roche Group1679212 -9.7%
39China Merchants Bank1899181 +1.2%
40Cisco Systems1838981 +14.4%
41Ping An Insurance418625 +35.3%
42Disney1648382 +11.7%
43Siemens718338 +14.4%
44Twenty-First Century Fox3608306 +84%
45Anheuser-Busch InBev2118273 -10.2%
46Comcast968163 -2.6%
47Shanghai Pudong Development Bank2278052 +5.5%
48Industrial Bank1957989 +4.4%
49Royal Bank of Canada2977979 -2.4%
50Mitsubishi UFJ Financial Group1917925 -15.7%

ที่มา: Fortune
บทความนีส้ ามารถอ่านได้ในภาษาต่างๆ อาทิ อังกฤษ รัสเซีย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อราบิกและ สเปน

หมวดหมู่เบ็ดเตล็ด · Tags: , , ,