วิดีโอนี้สร้างขึ้นสำหรับท่านที่อยากหาสถานที่่่พักผ่อน ประเทศไทย คือที่แห่งนั้นที่ท่านใฝ่ฝันหา

หมวดหมู่ประเทศไทย
Эта статья также доступна на следующих языках: รัสเซีย, อังกฤษ